Rivning & Demolering i Stockholm

2016-11-08 10:39:39

Vi river väggar, trappor, tak och hela hus, tex garage, altaner och balkonger. Behöver ni hjälp med rivning / demolering i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada är ni välkomna att kontakta oss.
Vi skräddarsyr lösningar helt beroende på vilka önskemål eller behov du har. Utnyttja möjligheten till ROT-avdrag. Kontakta oss så berättar vi mer!
Rivningsmassorna sorteras ut på plats och placeras i byggsäckar eller containers. Senast dagen efter avslutat arbete hämtas behållarna.

Läs mer om rivning & demolering i Stockholm

Du behöver ett rivningslov för att riva fastigheter i tättbebyggda områden tex hela Stockholmsregionen. Rivningslov ansöks hos Kommun, byggnadsnämnd. Som tillägg brukar behövas en rivningsplan som beskriver vad som ska göras och hur ev miljöfarligt avfall ska sorteras.
Vid rivning är det också viktigt att kunna ta hand om avfallet. Miljöfarliga avfall måste inventeras och planeras för sanering och omhändertagande under rivningsarbetet. I planeringsarbetet inför en rivning behöver man ibland och se till att sätta in åtgärder så att giftiga eller andra skadliga ämnen inte sprids under själva spridningsarbetet.