Sanera med Torrsugning (Vacuumsugning)

2017-02-10 09:27:48

Det finns speciella fordon som är gjorda för att suga upp torrt material, så kallade torrsugar. De används särskilt för att snabbt och enkelt kunna suga ut material som finns i svåråtkomliga områden där det kan vara svårt att få ut materialet, såsom krypgrunder och vindar. Principen i hur den är uppbyggd och hur den fungerar påminner om en enorm dammsugare, där det material som man vill bli av med sugs upp med torrsugen för att sedan samlas upp i en behållare/tank på bilen. När denna behållare eller tank är full töms det uppsamlade materialet på ett lämpligt och miljövänligt ställe.

Mer om Torrsugning (Vacuumsugning)

Användbart och miljövänligt arbetsredskap

En sugbil är ett suveränt verktyg för dem som arbetar i bygg- och saneringsbranschen. Eftersom det blir mycket spill från olika material på byggarbetsplatser som kan vara svåra samla upp och forsla bort så förenklar torrsugen uppröjning av överblivet material. Det kan bland annat vara kutterspån, isolering, bjälklagsfyllning och byggmästarfyllning. Men även material som grus, sand och singel fungerar utmärkt att suga upp och forsla bort med sugbilen. I saneringsarbeten används den ofta vid hantering av mögelskadat material. Främst för att minska spridningen av mögelsporer men också för att mögelskadat material dammar en hel del. Det kan vara ganska hälsovådligt att hantera med stora risker för allergiska reaktioner. Med hjälp av sugbilen kan det mesta av både mögelsporer och damm sugas upp på ett effektivt sätt utan att påverka och utsätta de personer som hanterar det mögelskadade materialet för risker.

Genom att använda en sugbil vid både saneringsarbeten och vid byggprojekt så skapas en bättre arbetsmiljö på arbetsplatsen hos kunden samtidigt som det är en minskad risk att till exempel mögelsporer sprider sig i övriga delar av fastigheten. Torrsugning (Vacuumsugning) är till fördel för både miljön och hälsan för alla berörda parter.