Därför uppstår fuktproblem i krypgrunden

2020-10-19 16:14:25

På grund av vårt växlande klimat i Sverige är det vanligt att det förekommer fukt i krypgrunden. Problem med uteluftsventilerade krypgrunder uppstår när varm luft under sommaren ventileras in i grunden där den snabbt kyls ner och skapar en hög luftfuktighet och i värsta fall kondens. I denna miljö finns risken att mögel, bakterier och röta utvecklas. Då finns det en del åtgärder man kan vidta för att förebygga mögeluppkomst.

 

Avfuktning Stockholm och Uppsala

 

Installera en avfuktare

Det bästa du kan göra för att förhindra mögel är att förebygga fuktskador genom att inspektera ditt hus och se till att det är rent och torrt på vind och i krypgrund. För att komma tillrätta med fukt i en bostad kan man ta hjälp med avfuktning och få en kylavfuktare installerad. Det är en vanligt förekommande åtgärd. En avfuktare kan fungera som ett filter som filtrerar ut vattnet ur luften i din krypgrund för att leda det vidare genom en slang eller till ett uppsamlingskärl. Avfuktaren tar hand om fukten istället för att leda till fuktproblem, mögel eller röta.

 

Det är dock viktigt att veta att en avfuktare inte kan ta bort mögelangrepp utan snarare används i ett förebyggande syfte eller efter en sanering för att försäkra om att nytt mögel inte börjar växa. En välbeprövad och säker åtgärd för fuktiga krypgrunder är en fast monterad avfuktare som sänker fuktigheten i grunden. Marken i krypgrunden bör täckas med ett avdunstningsskydd, till exempel kraftig plastfolie och eventuella ventiler i grundmurarna sätts igen.

 

Fukt i krypgrund Stockholm

 

En avfuktare för krypgrunden skyddar huset

Att förebygga fukt i krypgrunden är alltid billigare än att reparera fukt- och mögelskador. Om krypgrunden blivit fuktskadad en gång måste åtgärder vidtas för att fukt- eller mögelskadan inte skall komma tillbaka. Krypgrunden är enkel att skydda och en fuktsäker krypgrund kan förlänga hela husets livslängd, därför är det bästa och enklaste sättet att skydda huset att installera en avfuktare.