Dags att boka in skottning av tak i Stockholm!

2020-08-13 16:02:05

Trots att vi är inne i mitten av augusti är det hög tid redan nu att boka in ditt abonnemang av skottning av tak i Stockholm. Vintern kommer alltid och oftast kommer den olägligt. Därför är det viktigt att börja planera in skottningen redan nu så att du får den hjälp du behöver, när den behövs.

 

Skotta tak Stockholm

 

Skottning av tak minskar både skador och risker

När vintern anländer brukar det falla mycket snö på Stockholms gator. Att inte kontrollera snömängd på taket kan innebära en hel del risker. Som fastighetsägare är det väldigt viktigt att kontrollera snön som finns på taket för att säkerställa att det inte uppstår skador eller olyckor till följd av snö och istappar som kan falla ner på fotgängare. Tung snö på taket riskerar även skada taket. Att tung snö ligger på taket kan även leda till fuktskador – något som kan bli dyrt att åtgärda.

 

Varje år drabbas fastighetsägare av dyra takskador på grund av snö och is. För att minimera riskerna med snö på taket är det en bra idé att boka in hjälp med att skotta taket. Genom att vända sig till en professionell firma kan man vara trygg i att de både har rätt utrustning och rätt metod för takskottningen.

 

Skotta tak på egen hand?

Att skotta taket på egen hand innebär en hel del risker. Det finns därför en del saker som är viktiga att tänka på. För att undvika en fallolycka samt för att skydda taket så krävs det rätt utrustning och rätt typ av kunskaper inom hur en skottning på tak går till. Vid takskottning på höga höjder är det viktigt att man använder säkerhetssele och man ska använda rätt typ av kläder, till exempel skor som minskar halkrisken. Viktigt att tänka är även skotta på rätt sätt så att inte taket riskerar att skadas.

 

Anlita ett snöröjningsföretag för skottning av taket

Det finns en hel del risker med att utföra skottning av tak i Stockholm på egen hand. Därför kan det vara en god idé att anlita hjälp med skottningen i Stockholm. Miramix är ett snöröjningsföretag som har lång erfarenhet av skottning på tak och som är utbildade enligt ”Skotta Säkert” vilket säkerställer en säker takskottning.