Dags att planera inför vinterns takskottning! 

2020-10-22 13:52:29

Vi är nu inne i slutet av oktober månad vilket innebär att vintern närmar sig med stormsteg. Med vinter kommer oftast även snön, vilket innebär att det redan nu är hög tid att boka in vinterns snöskottning. Att genomföra snöröjning på taket i Stockholm är inte bara viktigt för säkerheten, utan även för taket skick.

 

Snöröjning tak Stockholm

 

Minska risker och skador med snöröjning på tak

Det finns flera risker med att inte kontrollera den snömängd som finns på taket. Som fastighetsägare har man som ansvar att hålla koll på och skotta snön som finns på taket. Detta för att säkerställa att det inte uppstår skador eller olyckor till följd av att snö och istappar faller ner på fotgängare.

 

Att låta tung snö ligga på taket riskerar skada taket på flera olika sätt. Bland annat kan smältande snö på taket leda till fuktskador – något som kan bli dyrt att åtgärda. Varje år drabbas fastighetsägare av dyra takskador på grund av snö och is. För att minimera riskerna med snö på taket är det en bra idé att boka in hjälp med att skottning på taket. Genom att vända sig till en professionell firma kan man vara trygg i att de både har rätt utrustning och rätt metod för takskottningen.

 

Anlita firma för skottning på tak

Det finns flera snöröjningsföretag i Stockholm man kan vända sig till när det kommer till takskottning. Ett av dem är Miramix som erbjuder flera tjänster inom skottning så som, snöskottning, sandning och skottning på tak i Stockholm. Miramix anpassar sina avtal efter varje kunds behov, vare sig det gäller företagare och fastighetsägare, privatpersoner eller bostadsrättsföreningar.

 

Att röja bort snö och is är livsviktigt för både människor och trafikanter, så se till att planera in snöröjningen i god tid så att du får den hjälp du behöver när det är dags.