Fasadrengöring som förlänger fasadens livslängd

2020-11-27 13:54:39

När mossa, alger, lav, mögel och andra typer av påväxt får fäste på fasaden begränsar det fasadens funktion med ökad risk för skador. En smutsig fasad kan både påverka bostadens utseende men även leda till skador längre fram. Att en fasad blir angripen av smuts, alger, mossa och röta är tyvärr oundvikligt – men det går att åtgärda med regelbunden fasadrengöring.

 

Fasadrengöring Stockholm

 

Fördelar med regelbunden fasadrengöring

Om du vill att din fasad ska hålla länge är det viktigt att ta hand om den. Med en fasadtvätt håller du smuts, röta och mögel borta som i det långa loppet kan leda till frostskador, sprickor i fasaden och fuktskador om det lämnas obehandlat.

  • Med en regelbunden fasadrengöring ökar man livslängden och hållbarheten på fasaden.
  • Med en fasadtvätt blir huset ur rent estetiskt perspektiv mycket trevligare att titta på
  • Genom att avlägsna smuts, mögel och röta får fasaden ett bättre skydd mot kyla och vind. Detta medför lägre uppvärmningskostnader för dig.

 

Förbättra fasadens motståndskraft mot yttre påfrestningar

På varje byggnad är taket och fasaden de absolut mest utsatta delarna. När alger, mossa eller lav har börjat bildas sker även spridning av dessa väldigt fort. När spridningen väl har börjat ske kan även konsekvenserna av detta synas, exempelvis riskerar det att bildas sprickor under vintern när regnvattnet fryser. Vidare kan det uppstå större skador vid längre exponering. Dessa skador kan innebära att taket delvis går sönder, vilket i sin tur leder till läckage och fuktskador.

 

Fasadrengöring i Stockholm

Både taket och husets yttre skal måste tas omhand för att stå emot yttre påfrestningar. Svenska väderomväxlingar med hård vind, regn, snö och gassande sol sliter på bostadens fasad vilket i längden kan leda till kostsamma skador. Genom att ta hjälp med en fasadrengöring gör man taket mer motståndskraftigt mot dessa väderväxlingar. Det finns flera firmor i Stockholm som utför fasadrengöringar. En utav dessa takfirmor i Stockholm är Takfix, som erbjuder en rad tjänster inom fasadrengöring och fasadmålning i Stockholm.