Viktigt med snöröjning på ditt tak i Stockholm

2020-12-11 15:49:05

December är äntligen här. Nu stundar tusentals juleljus på gatorna i runt om i Stockholm och dagarna blir allt färre till julafton. Såhär i december kan snön komma i vilken sekund som helst och då är det viktigt att man som fastighetsägare bokat in sitt abonnemang för takskottning. Då kan du vara trygg i att du får den hjälp du behöver - när den behövs.

Snöröjning på tak i Stockholm

 

Undvik risker med snöröjning på tak

Under vinterhalvåret kan snö och is orsaka stora problem för såväl trafikanter som fastigheten själv. Är du fastighetsägare har du dessutom skyldighet att se över den snö som finns på taket. Att inte kontrollera snömängden på taket kan nämligen medföra en rad olika risker. Faror med att inte skotta taket kan innebära att snö och istappar faller ner på fotgängare. Om någon skulle skadas kan fastighetsinnehavaren bli skadeståndsskyldig om man inte uppfyller de krav som finns på snöskottning på tak. Därför är det viktigt att boka in tid för snöröjning på taket, innan snön väl kommit.

 

Att låta tung snö ligga på taket riskerar även skada taket på flera olika sätt. Bland annat kan smältande snö på taket leda till fuktskador – något som kan bli dyrt att åtgärda. Varje år drabbas fastighetsägare av dyra takskador till följd av snö och is. Att istället förbereda sig med snöskottning kan man förhindra oväntade kostnader.

 

Att ta hjälp med snöröjning i Stockholm

Att skotta taket på höga höjder är en risk i sig och därför är det av stor vikt att man vänder sig till en professionell firma som innehar rätt typ av säkerhetsutrustning. Takfix är en takfirma som erbjuder trygg och säker takskottning i hela Stockholm.

Att röja bort snö och is är livsviktigt för både människor och trafikanter, så se till att boka in din takskottning redan nu. Ett tips är att boka in ett skottningsabonnemang, så att du får den hjälp du behöver när snön kommer.