Rivning & Asbesthantering i Stockholm

Det finns flera skäl till varför man väljer att riva en konstruktion eller fastighet. Det kan finnas risk för att den ska rasa på grund av ålder och slitage. En annan anledning kan vara att något annat ska byggas på platsen så att man behöver göra i ordning plats för det. Ibland river man bara delar av byggnadskonstruktioner, t.ex invändig inredning.

 

Hur man går till väga när man river och vilken teknik man använder varierar. Det finns speciella regler och krav från myndigheter gällande rivning. För att uppfylla de höga kraven krävs både erfarenhet och resurser.

 

Rivningsarbete & demolering i Stockholm.

Asbesthantering i Stockholm.