Snöröjning

När snön faller och lägger sig på marken kan det skapa svårighter att ta sig fram, därför behöver snön skottas undan. Gårdar, uppfarter och gångvägar är platser som kan behöva skottas men även tak. Snö på taket innebär en risk för nedfallande snö och is. Det är fastighetsägaren och bostadsrättsföreningarna som är ansvariga för att is och snö inte rasar ned och skadar personer eller egendom.

 

Snöröjning räknas som hushållsnära tjänster så privatpersoner som anlitar professionell hjälp för att skotta snö har rätt till skatteavdrag.

 

Läs om tjänster för Snöröjning i Stockholm.

 

När man jobbar på tak och andra höga höjder är det viktigt att tänka på säkerheten. Snö, is, kyla och blåst gör jobbet med snöskottning extra farligt. Skottaren behöver använda fallskydd i form av säkerhetssele och förankringslinor och man måste också spärra av på marken så det inte finns risk för personskador till följd av fallande snö och is under arbetet.