Takskottning faller på fastighetsägaren

Takskottning Stockholm

När vintern är ett faktum så kan det vara obehagligt att gå på trottoaren längsmed fastigheter vars tak inte har skottats ordentligt. Istappar och tung snö utgör en livsfara, och det är så att fastighetsägaren har ansvaret för olyckor som uppstår på grund av snö och is som inte har skottats bort. Man kan alltså säga att takskottning faller på fastighetsägaren och det är viktigt att skottningen utförs på ett professionellt sätt. Det är inte bara det att man måste röja undan snö så att den inte faller på förbipasserande, själva skottningen ska också utföras på ett lagligt och säkert sätt.

Säker takskottning

Det finns säkerhetsföreskrifter för arbete på tak. När det gäller takskottning så måste man ha två personer på taket och en på trottoaren då man utför skottningsarbetet. Det är också viktigt att det finns takskyddsutrustning på plats och att man har besiktigat denna innan snön föll. Innan arbetet kan börja så måste man också:

  • Spärra av gatan, trottoaren eller gården som finns direkt under taket. Här är det också så att man måste ställa upp varningsskyltar så att förbipasserande kan välja en annan väg.
  • De som skottar måste ha verktyg som inte är farliga. Man får till exempel inte jobba med vassa spadar och dessutom så behöver verktygen förankras med handlov.
  • De som ska utföra takskottningen måste också kunna kommunicera med varandra så att man inte behöver ta risker genom att till exempel ropa från takkanten ner till gatan.
  • Takskottarna ska bära säkerhetsutrustning och de behöver ha med sig visselpipa så att de snabbt kan utfärda en varning om detta behövs.

Under vintersäsongen så är det också så att fastighetsägare med jämna mellanrum måste undersöka taket för att se om det finns ansamlingar av snö som behöver skottas. Med regelbundna kontroller så kan man ta tag i takskottning i god tid så att man aldrig utsätter förbipasserande för livsfara.