Tomter till salu – När köper du och till vilket pris?

I och med ett beslut om att amorteringskraven ska ändras så förändras även bostadsmarknadens villkor. Den 1 juni 2016 trädde de nya reglerna i kraft vad gäller amortering av nya bolån. Men vad blir effekten av det och vilka påverkas mest?

 

Det finns lediga tomter till salu på flera orter.

Är det kanske läge att söka sig bort från storstan och Stockholmsregionen till mindre orter såsom tex Borås, Falkenberg, Halmstad och Båstad. Tomter till salu på dessa orter är förstås mer gynnsamma i detta nya ekonomiska läge.

En amortering är en avbetalning av ett skuldbelopp där antingen hela beloppet amorteras eller endast delar av det. Förändras storleken av amorteringen så påverkas självklart den privata ekonomin. De effekter som förväntas av de nya amorteringskraven är följande:

 • Det kommer att påverka hela ekonomin i Sverige.
 • Ett boprisfall är troligt.
 • Antalet bostäder som är till salu har ökat då fastighetsägare tror det är rätt läge att sälja
 • Unga och nya bostadsköpare drabbas hårt eftersom de sällan har något eget kapital utan tvingas låna större delen av köpeskillingen.
 • Hushåll som sökt större fastigheter väljer en mindre och billigare variant.
 • Låginkomsttagare får svårt att klara sina amorteringar då de blir för dyra.
 • Hushåll stannar i sina befintliga bostäder istället för att köpa nytt, det som mäklare kalla låsningseffekten.
 • Experter spår att bostadspriserna kommer att falla, främst på mindre fastigheter, eftersom det blir svårt att sälja sin bostad.

Lediga tomter till salu i Borås, Falkenberg, Halmstad och Båstad

 

Hur påverkar de nya amorteringskraven lånet?

Tidigare fanns ett lånetak vilket med de nya reglerna nu kommer att försvinna. En bostadsägare har endast rätt att belåna sin fastighet med åttiofem procent av värdet. Det får till följd att lån över sjuttio procent måste amorteras årligen med två procent av hela lånesumman. Har fastighetsägaren bolån mellan femtio till sjuttio procent så har de bolånen ett årligt lånetak på en procent.

 • Nyproducerade lägenheter är undantagna kraven på amortering de första fem åren.
 • Tidigare gick det att omvärdera huset vid eventuell nyansökan om lån, det går inte med de nya reglerna då dessa endast tillåter omvärdering var femte år.
 • Bankerna kan dock göra undantag vad gäller amortering om låntagaren blir arbetslös eller sjuk.

 

Varför infördes de nya amorteringskraven?

Det hänvisas till två anledningar. För det första ville man förhindra att hushåll skuldsatte sig över sin betalningsförmåga. Detta enligt Finansinspektionen. Den andra anledningen var för att minska de senaste årens kraftiga ökningar vad gäller bostadspriser. Det återstår att se om det får den effekt som eftersträvades.